Turist - Tourist - Touristen

Turistinformation:

Vi vil her forsøge at give så mange informationer og tips med links til ferien som muligt, men vi står også gerne til disposition med råd og vejledning på telefonen 86 35 20 44 eller mail mbf@molsbjerge.dk

Friluftsliv og Turisme:

Den vel nok største turistattraktion i området det er Naturparken Mols Bjerge, som er et særpræget bakkelandskab med en betagende udsigt ud over Kalø Vig, Århus Bugt, Ebeltoft Vig og ned over Helgenæs.

Badestrande:

De mange kystnære områder rummer udfordringer til både store og små. Badestrandene er særdeles eftertragtede og de fleste er børnevenlige med kiosker og toiletter.​

Aktiv ferie:

Hele Djursland er som skabt til cykelferie og vandreture, idet mange af attraktionerne kan nås på cykel eller på vandreture i landskabet. Mange cyklister har endvidere fået øjnene op for det udfordrende terræn i Mols Bjerge.

Cykler:

Har man lyst til at benytte cykler, en eller flere dage i ferien, kan man kontakte Bikefever, tlf. +45 86 13 33 33.

Vi anbefaler

​Bikefever

Ceresvej 10

8410 Rønde

Telefon: +45 86 13 33 33

Hjemmeside: www.bikefever.dk

Guidede Ture:

Hvis man er flere, et firma, en forening, nogle gode venner eller en familie, kan man henvende sig til et af turistbureauerne på Djursland og få en snak om de muligheder, der er med at få en guide til at vise Djursland frem. Dagture, aftenture - og hvor det skal være. Guiderne som kan bestilles på Ebeltoft/Mols Turistbureau, har succes med at vise folk rundt.

Forlystelsesparker

Akvarier & Dyreparker

Museer

Aktivitetscentre

Slotte & Herregårde

Oldtidsminder & ruiner

Gallerier & Kunsthåndværkere

Kirker og klostre

Monumenter

Bygningsværker

Byerne på Djursland

Restauranter

Spisesteder

Musik- & dansesteder

Lokale producenter og produkter

Kultur

Strande

Natur

Turistbureau

Djurs Sommerland:

Påregn god tid til en tur i Djurs Sommerland, det er den ideelle forlystelsespark for hele familien. Man betaler en gang, og så er der bare med at komme i gang. Der er mere end 60 forskellige aktiviteter. Der er vandland, der er Afrikaland. Og hvis man ikke er bange af sig, så tager man en tur i Thors Hammer, som slet ikke er farlig. Den er bare stor og høj. En fryd for maven. Det er også en fryd for maven - midt i alle de andre fornøjelser - at få serveret lækre spareribs, pizzaer, kæmpeburgere, is eller pølser i Djurs Sommerland.

Fregatten Jylland:

Fregatten Jylland i Ebeltoft på Djursland er et stykke danmarkshistorie i fuld størrelse. Krigsskibet er nærmere betegnet verdens længste træskib.

Se Mols Bjerge fra hesteryg: Hvad kan være hyggeligere end at opleve naturen på nær hold og i det rigtige tempo?

Lystfisker på Mols: I Danmark er østjylland noget helt særligt for lystfiskere. øststjylland har kilometer efter kilometer af naturskønne og produktive kyster, hvor sølvblanke havårreder, tykvommede torsk og - i sæsonen - langnæbbede hornfisk byder på spændende dyster og fladfisk, der findes overalt., f.eks. langs kysterne rundt om Djursland, Samsø og langs Århus Bugten. Fra Ebeltoft og Grenaa sejler turbåde ud på havfiskeri efter torsk, fladfisk og hornfisk. Den lange kyststrækning rundt om Djursland er særdeles eftertragtet af lystfiskere, der på alle tider af året kan finde egnede pladser. Mange lystsejlere kommer til de sikre vige og bugter rundt om Mols. Flere og flere sejler rundt, langs kysten i kajak og kano. Støttepunkter med shelters og bålpladser kan benyttes af sejlende og andre "bløde" turister.

Bådudlejning: Der er gode muligheder for at leje både rundt omkring ved kysterne på Djursland. Specielt ved de større badestrande og i byerne Ebeltoft og Grenaa. Man kan ro en tur for fornøjelsens skyld sammen med familien måske, og man kan ro ud for at fiske ? for fornøjelsens kyld? Der er mange gode fiskepladser på Djursland. Har man lyst til en tur i en robåd, anbefaler vi, at man enten henvender sig til det nærmeste turistbureau, eller man spørger der, hvor man overnatter.

Se mere

Historiske attraktioner: På Djursland er fortiden nærværende. Her finder man Danmarks største runddysse, en af de længste og bedst bevarede jættestuer og gravhøje med den absolut flotteste udsigt, der tænkes kan. Djursland er et af Danmarks rigeste områder for fortidsminder. Man finder Kalø Slotsruin, og man kan ane resterne af skanserne fra Englandskrigen i begyndelsen af de 19. årh., og de skanser som general Rye byggede i forbindelse med 3-årskrigen et halvt århundrede senere.

Men først og fremmest er Djurslands historie nok mest forbundet med de mange slotte og herregrde, der findes her. Nogle af dem er helt eller delvis åbne for publikum som Rosenholm Slot, og Gl. Estrup.

Også de mange kirker er en attraktion i sig selv. Ikke færre end 80 kirker finder man stikke op mod himlen rundt omkring. En del har interessante kalkmalerier, altertavle eller prædikestol. Og arkitektonisk er det nok Thorsager Kirke, der er Jyllands eneste rundkirke, der er mest interessant.

Klogere på historien bliver man også af at besøge de historiske museer på Djursland. Djurslands Museum i Grenaa, Fregatten Jylland i Ebeltoft og Stenvad Mosebrugscenter. Men der findes flere.

Naturens attraktioner

​Djursland indeholder næsten hele den danske natur. Mols Bjerge er uspoleret, et morænelandskab skabt under den sidste istid for tusinder af år siden. Midt inde på Djursland finder man så Kolindsund, der i gamle dage var Jyllands største sø, men som nu afvandet er blevet til frodig landbrugsjord, hvor der i de vandfyldte kanaler er rige muligheder for at fange fisk.

Djursland er omgivet af hav på 3 sider. Lavt vand og lave strækninger på Djurslands nordkyst. Så de stejle kalkklinter ved Sangstrup og Gjerrild, der er skabt i tertiærtiden for et par millioner år siden. Stenede strande ned mod Grenaa hvor havet bliver strengere, og man må dyrke motorvand-sport. Derefter en 7 km lang sandstrand. Så kommer Ebeltoft og Mols. Vigene der, det blide og bølgede landskab. Og Helgenæs. Altid et besøg værd. Sommer såvel som vinter.

De mange stier overalt i den herlige natur appellerer oplagt til en rask vandretur - med en frokost i det grønne måske. Og har man ikke nok i det, kan man tage fra Grenaa til Anholt. Det tager godt 3 timer, og så er man midt i en ny verden. Masser af mennesker om sommeren - og blot 150 langs stille grusveje om vinteren. Her kan man opleve nordeuropas eneste ørken og et rigt dyre- og fugleliv. Ikke mindst er de spættede sæler et kendemærke for øen. Men tager man til Anholt, skal man regne med en overnatning, medmindre man befordrer sig selv.

Der er mange ting, der er værd at se på på Djursland. Ikke mindst den flotte, velskabte natur. Og smukt er der næsten over alt. Nogle steder mere end andre, OK. Men der, hvor det er naturen, der bestemmer og har overtaget, kan det næsten ikke blive bedre.

Her kan man cykle, og her kan man gå. Der findes stier overalt i de eftertragtede områder på Djursland. Kig indenfor på turistbureauerne og få udleveret eller købe vandre- og cykelkort. Der er et stort udvalg.

Med udgangspunkt fra Tirstrup Lufthavn er det i sommermånederne desuden muligt at se Djursland lidt fra oven på en rundflyvning.

Djursland er ikke større, end at man næsten altid er tæt ved vandet. Eller hurtigt kan komme dertil. Det giver en form for frihed, som måske mere er af mental betydning end egentlig en konkret tilstand. Vi vil her på Djursland påstå, at vand i nærheden giver mere ro i sjælen. Til at skue ud over, til at sejle, dykke og svømme i. Men der er også søer på Djursland. Stubbe sø er den største, og rundt omkring finder man også mindre søer smukt omkranset af vegetation. Der er åerne. Og så er der Kolindsundkanalerne, som blev udgravet i forbindelse med afvandingen af Kolindsund.

Den Gamle By i Århus

Den Gamle By er Danmarks eneste trestjernede museum uden for hovedstaden og under protektion af Hendes Majestæt Dronningen (pdf).

Den Gamle By er et levende billede af livet, som det var i de gamle danske byer. Der findes kun en Den Gamle By, og museet har budt velkommen til over 3 millioner gæster i løbet af de sidste 10 år. Mød fortidens mennesker, se deres stuer og køkkener, nyd duften i deres haver. Prøv de gammeldags lege og gå på opdagelse i museets store samlinger og udstillinger. Klap hestene og pas på gæssene. Drik en fadøl i kælderen og smag Traktorstedets kaffe og kringle. Smag, lugt, prøv - og forstå.

Randers regnskov

Brug en regnvejrs dag i Randers regnskov eller besøg nogle af de andre attraktioner i byen.

Det sker i Randers

Randers Kunstmuseum

Kulturhistorisk Museum Randers

Koncert- og teaterbygningen Værket

Randers Egnsteater

Elvis Presley Museum

Handels- og kulturhuset Underværket

Clausholm Slot

Randers Turistbureau

Danmarks Saltcenter

Gl. Estrup - Dansk Landbrugsmuseum

Terrariet i Vissenbjerg

Naturhistorisk Museum i Århus

Legoland

Jyllands Attraktioner

Aalborg Zoo

Givskud Zoo

Odense Zoo

Nordsømuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Kattegatcentret

Fjord- og Bæltcentret

AQUA Ferskvands Akvarium

Danmarks Akvarium

Ebeltoft Zoo/Ree Park

Knuthenborg Safaripark

Jesperhus Blomsterpark

Det sker i Grenaa

Besøg www.visitdenmark.com. Her findes alt det om Danmark og ferie du ikke kan finde andre steder.

Tourist information:

We will try to provide as much information and tips with links to holiday as possible, but we are also available with advice on the phone +45 86 35 20 44 or mail mbf@molsbjerge.dk

Outdoor and Tourism:

The probably most important tourist attraction in the region is Mols Mountains Natural Park, which is a distinctive hill landscape with a breathtaking view over Kalø Vig, Århus Bugt, Ebeltoft Vig and down over Helgenæs.

Beaches:

The many coastal areas offer challenges to both large and small. Badestrandene is highly coveted and most are child friendly with kiosks and toilets.

Lübker Square

GOLF - Eastjutland

Active holiday:

Whole Djursland is made for Cycling and walking, many of the attractions can be reached by bike or on walks in the countryside. Many cyclists have also been aware of the challenging terrain of Mols Mountains.

Bycycles:

If you want to use bicycles, one or more days during the holidays you can contact Bikefever, tlf. +45 86 13 33 33.

We recommend

​Bikefever

Ceresvej 10

8410 Rønde

Telefon: +45 86 13 33 33

Hjemmeside: www.bikefever.dk

Guided Tours:

If you have more, company, association, some good friends or a family, you can contact a travel agency on Djursland and have a chat about the opportunities there are to get a guide to show Djursland forward. Day trips, evening tours - and where it should be. The guides can be ordered at Ebeltoft/Mols Turistbureau have success in showing people around.

Amusement parks

Aquariums & Animal Parks

Museums

Activity Centers

Castles & Manors

Prehistoric Monuments

Arts & Crafts

Churches & monasteries

Monuments

Buildings

Cities in Djursland

Restaurants

Eating

Music and danceplaces

Local producers and products

Culture

Beaches

Nature

Tourist

Djurs Sommerland:

Expect good time for an experience in Djurs Summerland, this is the ideal theme park for the whole family. You pay once, and then there are just getting started. There are more than 60 different activities. There is Water, which is Africa country. And if you are not afraid of themselves, then takes a walk in Thors Hammer, which are not dangerous. It's just big and tall. A delight to the stomach.

Frigate Jylland in Ebeltoft in Djursland is a piece danmarkshistorie in full size. Warships are namely the world's longest wooden.

See Mols Mountains from horseback:What could be cozier than to experience nature at close quarters and in the right tempo?

Angling on Mols: In Denmark, Østjylland something special for anglers. øststjylland has kilometer after kilometer of beautiful and productive coastline, where the silver shiny havårreder, tykvommede cod and - in season - langnæbbede garfish offers exciting bleak and flatfish that exist everywhere. eg. along the coasts around Djursland Samsoe and along Århus Bay. From Ebeltoft and Grenaa turbåde sailing at sea fishing for cod, flatfish and garfish. The long coastline around Djursland is highly sought-after by anglers who at all times of the year to find suitable sites. Many recreational sailors to ensure inlets and bays around Mols. More and more sailing around the coast by kayak and canoe. Bases with shelters and bålpladser can be used by sea and other vulnerable tourists. In Denmark, Østjylland something special for anglers. øststjylland has kilometer after kilometer of beautiful and productive coastline, where the silver shiny havårreder, tykvommede cod and - in season - langnæbbede garfish offers exciting bleak and flatfish that exist everywhere. eg. along the coasts around Djursland Samsoe, and along Århus Bay. From Ebeltoft and Grenaa turbåde sailing at sea fishing for cod, flatfish and garfish.

Boat Rental: There are good opportunities to hire both around the coast of Djursland. Especially in the larger beaches and urban Ebeltoft and Grenaa. You can calm a trip for fun with family perhaps, and you can calm out to fish? kyld for pleasure? There are many good fishing grounds of Djursland. If you want a ride in a rowing boat, we recommend that you either addressed to the nearest travel agency, or who you ask, where you stay.

See more

Historical attractions: At Djursland are past this. Here, you will find Denmark's largest circulated lull, one of the longest and best preserved jættestuer and burial of the absolute finest prospect that might be. Djursland is one of Denmark's richest areas of past memories. You find Kalø Castle Ruins, and one can suspect the remains of skanserne from England War in the early 19 century, and they skanser General Rye built in connection with 3-årskrigen half a century later. But first and foremost Djursland history probably most associated with the many castles and herregrde that exists here. Some of them are wholly or partly open to the public as Rosenholm Castle and cargo Gammel Estrup. Also the many churches are an attraction in itself. No fewer than 80 churches are found bury up to the sky around. Some have interesting chalk paintings, altar or pulpit. And architecturally, it is enough Thorsager Church, the only round church in Jutland, is most interesting. Wiser of the story is also to visit the historical museums in Djursland. Djursland Museum in Grenaa, Frigate Jylland in Ebeltoft and Stenvad Mosebrug Center. But there are several.

Natural attractions

​Djursland contains almost all the English countryside. Mols mountains are unspoiled, a morænelandskab created during the last ice age thousands of years ago. Center on Djursland find so Kolind Sundstrand, which in old days was Jyllands largest lake, but has now been drained to the lush farmland where the water-filled channels are ample opportunities to catch fish.

Djursland is surrounded by sea on 3 sides. Low water and low lines of Djursland north. So the steep limestone cliffs by Sang troupe and Gjerrild, created in the tertiary era a few million years ago. Stony beaches down towards Grenaa where the sea becomes more stringent, and we must grow motor water sports. Then a 7 km long sandy beach. Then Ebeltoft and Mols. Vigene there, the gentle and wavy landscape. And Helgenæs. Always worth a visit. Summer and winter.

The many trails throughout the glorious natural obvious appeal for a quick walk - with a lunch in the green maybe. And, it was not enough, it can take from Grenaa to Anholt. It takes a good 3 hours, and so is the middle of a new world. Lots of people in the summer - and only 150 along the quiet gravel roads in winter. Here you can experience the Northern Europe's only desert and a rich animal and bird life. Not least is the spættede seals a distinctive island. But takes to Anholt, one should expect an overnight stay, unless you carry themselves.

There are many things that are worth looking at on Djursland. Not least, the rich, well-nature. And beautiful is almost everywhere. In some places more than others, OK. But when it is nature that determines and took over, it could hardly be better.

Here you can ride, and here one can go. There are trails everywhere in the popular areas on Djursland. Look in the travel and receive or buy walking and cycling maps. There is a large selection.

Starting from Tirstrup Airport, in the summer months also possible to see Djursland slightly on a round trip.

Djursland is not larger than that are almost always close to water. Or can get there. It provides a kind of freedom that is perhaps more important than mental real concrete mode. We will be here on Djursland claim that water nearby provides more peace of mind. To look beyond, to sail, dive and swim in. But there are also lakes in Djursland. Stubbe Sunday is the biggest and around find less beautiful lakes surrounded by vegetation. There are åerne. And then there Kolind Sound Channels, which was excavated in connection with the drainage of Kolind Sund.

The Old Town in Århus

The Old Town is Denmark's only three-star museum outside the capital and under the patronage of Her Majesty the Queen (pdf).

The Old Town is a vivid picture of life as it was in the old English towns. There is only one of the Old Town and the museum has welcomed more than 3 million visitors over the past 10 years. Meet the past, people see their rooms and kitchens, enjoy the scent in their gardens. Try the old-fashioned games and go and explore the museum's major collections and exhibitions. Folding the horses and watch the geese. Drink a beer down in the cellar and tasting Trak Solids Its coffee and cake. Taste, smell, try - and understand.

Randers rain forest

Use a rainy day in Randers rain forest or visit some of the other attractions in the city.

Det sker i Randers

Randers Kunstmuseum

Kulturhistorisk Museum Randers

Koncert- og teaterbygningen Værket

Randers Egnsteater

Elvis Presley Museum

Handels- og kulturhuset Underværket

Clausholm Slot

Randers Turistbureau

Danmarks Saltcenter

Gl. Estrup - Dansk Landbrugsmuseum

Terrariet i Vissenbjerg

Naturhistorisk Museum i Århus

Legoland

Jyllands Attraktioner

Aalborg Zoo

Givskud Zoo

Odense Zoo

Nordsømuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Kattegatcentret

Fjord- og Bæltcentret

AQUA Ferskvands Akvarium

Danmarks Akvarium

Ebeltoft Zoo/Ree Park

Knuthenborg Safaripark

Jesperhus Blomsterpark

Det sker i Grenaa

Visit www.visitdenmark.com. Here are all about Denmark and holiday you can not find elsewhere.​

Holiday information and tips​

Knebel

Knebel is situated on Mols, right by the coves 'Knebel Vig' and 'Kalø Vig'.

Knebel lies in quiet and very scenic surroundings, right by the water and very close to spectacular nature areas. The area primarily appeals to anglers and nature lovers, but it is also famous for its many cromlechs, ruins, castles and manor houses.

​It is possibleto buy groceries in Knebel, and in Ebeltoft, only 18 km away, you will find a rich variety of shops, restaurants and sights for the whole family.

Beach

The water is shallow, calm and suitable for children all over the coves 'Knebel Vig' and 'Kalø Vig'. By 'Knebel Vig' you will find the 3 km long and quiet beach 'Thorup Strand'. With its shallow water and the fine, sandy bottom the beach is a lovely place for the whole family.

By the cove 'Begstrup Vig' and towards west you will find the long and sheltered beach of Begstrup. This beach also offers good conditions for children because of the shallow water. Windsurfers will also find ideal opportunities here. Don't miss the magnificent sunset over the Kattegat from this beach.

8 km towards east you will find the beach of Femmøller - a good and sandy beach, which is suitable for children and sheltered by small elevation with mixed stand.

The beach of Skødshoved, 9 km towards south, has Blue Flag and is one of the most famous beaches of Mols.

Nature

Knebel is situated almost in the bottom of the cove 'Knebel Vig', which is a part of the cove 'Kalø Vig'. Only a 200 m from Knebel the area 'Mols Bjerge' is located. The area is a magnificent and preserved nature landscape with a varying nature, a number of walking paths, grave mounds and a rich animal life. Thick forest is replaced by open moorland hills and you can enjoy a great view of Mols, the Kattegat as well as the coves 'Kalø Vig' and 'Ebeltoft Vig' from the viewpoints 'Agri Bavnehøj' (137 m) and 'Trehøje' (127 m).

By the castle ruin 'Kalø Slotsruin' you will find the forests 'Hestehaven' and 'Ringelmose Skov'. Here you can follow the paths and experience a varying nature with a rich vegetation and animal life. In the bottom of the cove 'Kalø Vig', around Vrinners, you have the opportunity of experiencing seals.

Activities

The fishing possibilities are good in the cove 'Knebel Vig' because of the shallow water. The area also offers a number of Put & Take fishponds. It is possible to rent boats in the area and go fishing on the in the cove 'Kalø Vig' or join an arranged fishing trip onboard a fishing vessel, which sails out from Ebeltoft.

Djursland offers more scenic golf courses. The nearest are the courses of 'Kalø Golf Club', from which you can enjoy the view of the bay 'Århus Bugt' and the castle ruin 'Kalø Slotsruin', and the undulating and beautiful course of 'Ebeltoft Golf Club'.

Lovely nature experiences await you along the many walking, bicycle and bridle paths of the area.

Worth a visit

The famous cromlech 'Porskær Stenhus' with i.a. a burial chamber is situated in the outskirts of Knebel. Knebel also offers more interesting galleries as well as a beautiful, restored mediaeval church with a very interesting interior. The castle ruin 'Kalø Slotsruin' from the year 1313 is a famous tourist attraction. The ruin is scenically situated right by the cove `Kalø Vig¿ and treasures many incredible and interesting stories (9 km). In the workshop of the flint smith in Skødshoved you can experience the art of the stone age at close range (9 km). The glass museum 'Glasmuseet' contains an acknowledged collection of modern, international glass art (18 km). In 'Ebeltoft Zoo & Safari' the animal species are divided on four continents, as they would be in nature. The frigate 'Jylland' is the largest wooden warship in the world. The hull is 71 metres long, the spread of canvas is 1,881 square metres and it weights 2,450.

Activities

By the point 'Fuglsø-Bogens Hoved', on both sides of the tongue Draget as well as on the southernmost point of Helgenæs anglers will find good opportunities for coastal fishing. It is also possible to fish in the stream 'Femmøller Å' as well as in the Put & Take fishponds of the area. If you wish to fish on the sea, it is possible to rent small boats in the area, and furthermore, fishing trips onboard a fishing vessel are arranged from Ebeltoft.

Djursland offers more scenic golf courses. The closest one is the course of 'Kalø Golf Club', from which you can enjoy the view of the bay of Århus and the castle ruin 'Kalø Slotsruin'.

Lovely nature experiences await you along the many walking, bicycle and bridle paths of the area. Many places on Djursland it is possible to rent horses or join an arranged riding trip.

Worth a visit

Grave mounds, redoubts and other relics in large numbers can be seen in the nature, in Mols Bjerge. On the peninsular Helgenæs you can also experience ancient monument as well as old village environments with narrow streets and small, well-preserved houses. The cosy, 700-years old town Ebeltoft is bursting with historic sights. Take a walk in the old part of town on the narrow, cobbled streets with lopsided houses and small, cosy shops (13 km). In 'Ebeltoft Zoo & Safari' the animal species are divided on four continents, as they would be in nature. The frigate 'Jylland' is the largest wooden warship in the world. The hull is 71 metres long, the spread of canvas is 1,881 square metres and it weights 2,450. The castle ruin 'Kalø Slotsruin' from the year 1313 is a famous tourist attraction as well. The ruin is scenically situated right by the cove of Kalø Vig (10 km).​​

Ebeltoft

Ebeltoft is one of Denmark's oldest and most pretty towns - situated in a unique nature area.
Experience the activity and atmosphere in the cosy tourist town Ebeltoft with the narrow, charming cobbled streets and the classic, lopsided houses. Here you will also find a cosy harbour environment, many interesting shops, craftsmen's workshops, good restaurants and more sights.

​In addition to the many attractions of the town, the area offers lovely, sandy beaches in the cove 'Ebeltoft Vig', the preserved nature landscape 'Mols Bjerge' as well as many excursion spots.

Beach

A couple of km towards north you will find the 2 km long sandy beach by Egsmark. The beach is very suitable for children as the water is shallow. The beach has Blue Flag and is offers good conditions for both swimming and windsurfing.

Towards east you will find the beach of Boeslum - the best bathing beach on Djursland. The beach has fine sand, a sandy bottom, waves and good surf possibilities.

Nature

In the immediate vicinity of Ebeltoft you will find more green recreational area, i.a. the scenic, undulating forest area 'Handrup Bakker' as well as the plantations 'Skramsø Plantage' and 'Fruerlund Plantage'. The plantations situate the lake 'Stubbe Sø'. About 12 km north of Ebeltoft the area 'Mols Bjerge' (the mountains of Mols) is situated. The area is a magnificent and preserved nature landscape with a varying nature, a number of walking paths, grave mounds and a rich animal life. Thick forest is replaced by open moorland hills and you can enjoy a great view of Mols, the Kattegat as well as the coves 'Kalø Vig' and 'Ebeltoft Vig' from the viewpoints 'Agri Bavnehøj' (137 m) and 'Trehøje' (127 m).

Between Øer and Elsegårde, south-east of Ebeltoft, you will find a large moorland area. Here you will find many rare and preserved animal and plant species. In other respects the terrain is undulating, which provides you with good views of the landscape and the sea.

Activities

Anglers will find good opportunities along the shores as well as in the Put & Take fishponds of the area. It is possible to go deep-sea fishing onboard a fishing vessel from the harbour of Ebeltoft. From the scenic and hilly golf course of the club 'Ebeltoft Golfklub' you can enjoy the view of the cove 'Ebeltoft Vig' and the nature area 'Mols Bjerge'.

Experience the nature from the bicycle along the bicycle paths all the way along the cove of Ebeltoft. If the bathing weather should let you down, the swimming baths 'Ebeltoft Svømmehal' offers a Turkish bath, massage, solarium and much more.

Worth a visit

An interesting museum of local history has been established in the old town hall of Ebeltoft. The glass museum 'Glasmuseet' contains an acknowledged collection of modern, international glass art. The frigate 'Jylland' is the largest wooden warship in the world. The hull is 71 metres long, the spread of canvas is 1,881 square metres and it weights 2,450. In 'Ebeltoft Zoo & Safari' the animal species are divided on four continents, as they would be in nature. Experience the fantastic spectacle over the savannah with the many different animals. The old, idyllic village Elsegårde with its own village pond is situated 6 km from Ebeltoft. The area, surrounding Ebeltoft, is rich in castles and manor houses. The estate 'Møllerup Gods' and the castle 'Kalø Slot' among others are situated near by. The castle ruin 'Kalø Slotsruin' from the year 1313 is a famous tourist attraction. The ruin is scenically situated right by the cove of Kalø Vig.​

​Touristische Informationen:

Wir werden versuchen, so viele Informationen und Tipps mit Links zu Urlaub wie möglich, aber wir sind auch mit Beratung und Orientierung am Telefon +45 86 35 20 44 oder E-Mail mbf@molsbjerge.dk

Outdoor und Tourismus:

​Die wahrscheinlich wichtigste touristische Attraktion in der Region Mols Berge Natural Park, der ist ein Hügel-Landschaft mit einem atemberaubenden Blick über Kalø Vig, Århus Bugt, Ebeltoft Vig und unten über Helgenæs.

Strände:

Die vielen Küstengebieten bieten Herausforderungen für die großen und kleinen. Badestrandene ist sehr begehrt und die meisten sind kinderfreundlich mit Kiosk und Toiletten.

Lübker Resort

GOLF - Ostjütland

Aktiv-Urlaub:

Ganze Djursland ist für Radfahren und Wandern, viele der Sehenswürdigkeiten kann man mit dem Fahrrad oder auf Wanderungen in der Landschaft. Viele Radfahrer haben auch über die schwierigen Terrain der Mols Berge.

Fahrräder:

Wenn Sie Fahrräder, einen oder mehrere Tage während der Ferien kontakt Bikefever, tlf. +45 86 13 33 33.

Wir empfehlen

​Bikefever

Ceresvej 10

8410 Rønde

Telefon: +45 86 13 33 33

Hjemmeside: www.bikefever.dk

Führungen:

Wenn Sie mehr, Firma, Verein, einige gute Freunde oder eine Familie, können Sie sich an ein Reisebüro auf Djursland und haben einen Chat über die Chancen gibt es, um einen Leitfaden, um Djursland vorn. Ausflüge, Abend-Touren - und wo es sein sollte. Die Führer können bestellt werden bei Ebeltoft/Mols Turistbureau Erfolg haben zu zeigen, um die Menschen.

Vergnügungsparks

Aquarien & Tierparks

Museen

Activity Center

Burgen & Schlösser

Antiquitäten & Ruinen

Galerien & Handwerker

Kirchen und Klöster

Denkmäler

Gebäude

Städte in Djursland

Restaurants

Essen

Musik und Tanz Plätze

Lokale Produzenten und Produkte

Kultur

Strände

Natur

Touristen

Djurs Sommerland:

Erwarten gute Zeit für ein Erlebnis in Djurs Summerland, ist dies der ideale Freizeitpark für die ganze Familie. Sie zahlen einmal, und dann gibt es auch gerade erst begonnen. Es gibt mehr als 60 verschiedenen Aktivitäten. Es ist Wasser, das ist Afrika Land. Und wenn man keine Angst vor sich selbst, dann ist ein Spaziergang in Thors Hammer, die sind nicht gefährlich. Es ist gerade groß und hoch. Eine Freude für den Magen.

Fregatte Jylland in Ebeltoft in Djursland ist ein Stück danmarkshistorie in voller Größe. Kriegsschiffe sind nämlich die weltweit längste Holz.

Siehe Mols Berge aus Reiten:Was könnte cozier als Naturerlebnis in der Nähe und in der richtigen Tempo?

Angeln auf Mols: In Dänemark, Østjylland etwas Besonderes für die Angler. øststjylland hat Kilometer nach Kilometer schöne und produktive Küste, wo die Silber glänzende havårreder, tykvommede Kabeljau und - in der Saison - langnæbbede Hornhechte bietet spannende düster und Plattfische, die es überall. zB. entlang der Küste rund um Djursland Samsoe ¸ und entlang Århus Bay. Von Ebeltoft und Grenaa turbåde Segeln auf dem Meer der Fischerei auf Dorsch, Plattfisch und Hornhecht. Die lange Küste rund um Djursland ist sehr begehrt durch Angler, die zu jeder Zeit des Jahres, auf der Suche nach geeigneten Standorten. Viele Freizeit-Segler, um sicherzustellen, Buchten und Buchten rund um Mols. Mehr und mehr Segeln rund um die Küste mit dem Kajak und Kanu. Bases mit Schutzhütten und bålpladser kann von Meer und anderen ungeschützten Touristen.

Bootsverleih: Es gibt gute Möglichkeiten für die Miete auch um die Küste von Djursland. Besonders in den größeren Stränden und Städten Ebeltoft und Grenaa. Sie können ruhig einen Ausflug zum Spaß mit der Familie vielleicht, und Sie können ruhig zu Fisch? kyld zum Vergnügen? Es gibt viele gute Gründe für die Fischerei Djursland. Wenn Sie wollen eine Fahrt in einem Ruderboot, empfehlen wir Ihnen, dass Sie entweder an die nächste Reisebüro, oder wen Sie fragen, wo Sie übernachten.

Mehr sehen

Historische Sehenswürdigkeiten: In Djursland sind Vergangenheit. Hier finden Sie Dänemarks größten Umlauf Lull, eine der längsten und am besten erhaltenen jættestuer und das Vergraben der absoluten besten Aussicht, dass auch sein mag. Djursland Dänemark ist eines der reichsten Gebiete der letzten Erinnerungen. Sie finden Kalø Ruine, und man kann vermuten, dass der nach wie vor der skanserne aus England Krieg in den frühen 19 Jahrhundert, und sie skanser Allgemeine Roggen in Verbindung mit 3-årskrigen ein halbes Jahrhundert später. Aber in erster Linie Djursland Geschichte wohl im Zusammenhang mit den vielen Burgen und herregrde, die es hier. Einige von ihnen sind ganz oder teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich, wie Rosenholm Schloss und Fracht Gammel Estrup. Auch die vielen Kirchen sind eine Attraktion für sich. Nicht weniger als 80 Kirchen befinden sich begraben in den Himmel um. Einige interessante Kreide Gemälde, Altar und Kanzel. Und architektonisch ist es genug Thorsager Kirche, die nur runde Kirche in Jütland, ist am interessantesten. Wiser der Geschichte ist auch zum Besuch der historischen Museen in Djursland. Djursland-Museum in Grenaa, Fregatte Jylland in Ebeltoft und Stenvad Mosebrug Center. Aber es gibt mehrere.

Naturschönheiten

Djursland enthält fast alle im englischen Landhausstil. Mols Berge sind unberührte, ein morænelandskab, die während der letzten Eiszeit vor Tausenden von Jahren. Center auf Djursland finden so Kolind Sundstrand, die in alten Tagen war Jyllands größte See, hat aber inzwischen entwässert, um die üppigen Ackerland, wo das Wasser-Kanäle besetzt sind reichlich Möglichkeiten für die Fische.

Djursland ist umgeben von Meer auf 3 Seiten. Niedrige Wasser-und niedrigen Zeilen Djursland Norden. Also den steilen Kalksteinfelsen von Sang-Truppe und Gjerrild, die in den tertiären Zeit ein paar Millionen Jahren. Stony Strände in Richtung Grenaa, wo das Meer immer strenger, und wir müssen wachsen Motor Wassersport. Dann ist ein 7 km langen Sandstrand. Dann Ebeltoft und Mols. Vigene es, die sanfte und wellige Landschaft. Und Helgenæs. Immer einen Besuch wert. Sommer und Winter.

The many trails throughout the glorious natural obvious appeal for a quick walk - with a lunch in the green maybe. And, it was not enough, it can take from Grenaa to Anholt. It takes a good 3 hours, and so is the middle of a new world. Lots of people in the summer - and only 150 along the quiet gravel roads in winter. Here you can experience the Northern Europe's only desert and a rich animal and bird life. Not least is the spættede seals a distinctive island. But takes to Anholt, one should expect an overnight stay, unless you carry themselves.

Es gibt viele Dinge, die sich lohnt ein Blick auf auf Djursland. Nicht zuletzt, in den reichen, gut-Art. Und schön ist fast überall. An manchen Orten mehr als andere, OK. Aber wenn es der Natur, die bestimmt, und übernahm, es könnte kaum besser sein.

Hier können Sie reiten, und hier kann man gehen. Es gibt Wanderwege überall in den beliebten Gebieten auf Djursland. Sehen Sie in der Reise-und empfangen oder kaufen, Wander-und Radwanderkarten. Es gibt eine große Auswahl.

Ausgehend von Tirstrup Flughafen, in den Sommermonaten auch die Mcglichkeit, um zu sehen, Djursland leicht auf eine Hin-und Rückfahrt.

Djursland ist nicht größer als die, die fast immer in der Nähe von Wasser. Oder kann man dort. Es bietet eine Art von Freiheit, die ist vielleicht wichtiger als geistige konkrete Modus. Wir werden hier auf Djursland, dass Wasser in der Nähe bietet mehr Ruhe. Um darüber hinaus zu segeln, tauchen und schwimmen in. Aber es gibt auch Seen in Djursland. Stubbe Sonntag ist die größte und finden, um weniger schöne Seen, umgeben von Vegetation. Es gibt Aerne. Und dann gibt Kolind Sound-Kanäle, die ausgegraben wurde im Zusammenhang mit der Entwässerung von Kolind Sund.

Die Altstadt am Århus

Die Altstadt ist Dänemark das einzige Drei-Sterne-Museum außerhalb der Hauptstadt und unter der Schirmherrschaft Ihrer Majestät der Königin (pdf).

Die Altstadt ist ein lebendiges Bild vom Leben wie es war in der alten englischen Städten. Es ist nur eine von der Altstadt und das Museum hat mehr als 3 Millionen Besucher in den letzten 10 Jahren. Lernen Sie die Vergangenheit, die Menschen sehen, ihre Zimmer und Küche, genießen Sie den Duft in ihren Gärten. Probieren Sie die alten Spiele und erkunden das Museum und den wichtigsten Sammlungen und Ausstellungen. Falzen die Pferde und beobachten Sie die Gänse. Trinken ein Bier in den Keller und Verkostung Trak Feststoffverfahrenstechnik Die Kaffee und Kuchen. Geschmack, Geruch, versuchen Sie es - und zu verstehen.

Randers Regenwald

Verwenden Sie einen regnerischen Tag im Randers Regenwald oder besuchen Sie einige der anderen Sehenswürdigkeiten in der Stadt.

Det sker i Randers

Randers Kunstmuseum

Kulturhistorisk Museum Randers

Koncert- og teaterbygningen Værket

Randers Egnsteater

Elvis Presley Museum

Handels- og kulturhuset Underværket

Clausholm Slot

Randers Turistbureau

Danmarks Saltcenter

Gl. Estrup - Dansk Landbrugsmuseum

Terrariet i Vissenbjerg

Naturhistorisk Museum i Århus

Legoland

Jyllands Attraktioner

Aalborg Zoo

Givskud Zoo

Odense Zoo

Nordsømuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Kattegatcentret

Fjord- og Bæltcentret

AQUA Ferskvands Akvarium

Danmarks Akvarium

Ebeltoft Zoo/Ree Park

Knuthenborg Safaripark

Jesperhus Blomsterpark

Det sker i Grenaa

Besuchen Sie www.visitdenmark.com. Hier sind alle über Dänemark und Urlaub können Sie anderswo nicht finden.​

​Mols Bjerge Feriecenter

Lyngevej 17

8420 Knebel

​Telefon: 4055 0876

E-mail: mbf@molsbjerge.dk